شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

قلمدون

+ سلام ؛ پيرو فيدهايي که مثلا من هم هستم :D * آقا / خانمِ همکار، دوست، همسايه، همکلاسي، استاد، شوفر، همبلاگي، همسفر، ورزشکار، هنرمند و پليس ... وقتي از چيزي دلخوري وقتي با فرد ديگه اي مشاجره داشتي، ديگران را به چوب بدخُلقي و بدبياري! خودت نزن، که چهره تو را خشن، رفتارت را نامتعادل کرده و دل ديگري را مي شکند* @};- تمرين کنيم همه را دوست داشته باشيم با همه تفاوت ها@};-

قلمدون
اين که شما فيد را قابل تآمل مي بينيد بخاطر خصلت شما در تفکر و نکته سنجي است و گرنه ازش راحت هم مي شه گذشت .. اگر چه بي جهت ننوشتم /
قلمدون
در محيط هاي گوناگون از اين دست افراد ديده مي شن و من امروز با يکشون برخورد کردم و بسيار هم از رفتارش ناراحت شدم اگر چه حرفي نزدم و اعتراضي نکردم / مثلا اصلا متوجه نشدم چه کرده :)
قلمدون
*اميدوارم فقط يک دوست نبوده باشه و دل شما را .... اگر چه به خود مي قبولاني که مي دونم اين اخلاقشه :)*
قلمدون
مطمئن باشيد که چنين جسارتي به شما نشده و اين فيد کاملا بي طرف نسبت به همبلاگي ها نوشته شده است .
عالي...
قلمدون
@};-
ساعت ویکتوریا
قلمدون
رتبه 32
81 برگزیده
1286 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top