شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ به نام خدا چه سخت است زندگي ميان مارها به جرم مسلماني مردن در افکارها ببار اي باران از غربت مهدي ببار بغض عالم گرفته از اين کردارها عبدي
زيبا..:( .
چي شده:( ؟
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} مسلمان هاي ميانمار رو دارن نسل کشي مي کنن.اييي
سلام دوست خوب من زمانيکه مسلمانان مظلومانه درجزايرميندانائو توسط دولت فيلپين،سين چيانگ توسط حکومت ديکتاتورچين،قره باغ وشوشا ولاچين و..آذربايجان توسط روسهاوارامنه، چچني هاتوسط روسها،بوسنيايي هاتوسط هلندي وصربهاو...قتل عام ميشدند دم برنياورديم نتيجه اش ميشود همين که مي بينيم کشتارجلوي دوربين مردم مظلوم روهينگاي ميانمار
کوجايين شوما جناب عبدي ؟ نيسدين !
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} سلام.هستم.اما ديگه حسي نمونده برا پارسي يار.............
:'(
{a h=puke}يک فنجان آرامش?{/a} جاي شوما هميشه سبزه
چراغ جادو
يک فنجان آرامش☕
56 امتیاز
39 برگزیده
1537 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top