شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ از کليه دوستان جهت بازديد از وبلاگ اينجانب دعوت به عمل مي آيد
+ دوست عزيز اين نامها كه بر زبان ما مي گذرند، تنها كلماتي نگاشته بر شناسنامه هايي كه بر آن مهر « باطل شد» خورده است، نيستند، ما جز با صورتي موهوم از عوالم راز آميز مجردات سروكار نداريم و از درون همين اوهام سراب مانند نيز تلاش مي كنيم تا روزني به غيب جهان بگشاييم، و توفيق اين تلاش جز اندكي بيش نيست
+ اندر شط خون پلاك هم از تو نماند پيراهن چاك چاك هم از تو نماند گمنام ترين گمشده غواص شهيد رفتي تو به آب و خاك هم از تو نماند براي شادي روح امام و شهداء به خصوص شهداء غواص صلوات
+ اندر شط خون پلاك هم از تو نماند پيراهن چاك چاك هم از تو نماند گمنام ترين گمشده غواص شهيد رفتي تو به آب و خاك هم از تو نماند براي شادي روح امام و شهداء به خصوص شهداء غواص صلوات
+ زندگي زيباست اما شهادت از آن زيباتر سلامت تن زيباست اما پرنده عشق تن را قفسي ميبيند كه در باغ نهاده باشند. سلام بر شهيدان غواص كه حسرت يك آخ شان بر دل دشمن ماند و به راستي كه مرگ شهدا غواص غريب ترين مرگ در ميان شهداست
ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا...
+ زندگي ادامه دارد وحقيقت جزدرلحظاتي کوتاه نقاب ازچهره برنمي گيرد. زمين عرصه ظهور يک حقيقت آسماني است وجنگ برپاشده بود تا آن حقيقت ظهور بيابد،
ساعت دماسنج
تيم غواصي پاسداران خليج فارس
رتبه 0
0 برگزیده
17 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top