شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ميان گريه هاي من، بيا باران‌ بشوران... که امشب ما عزا داريم... ميان هاي هايم بزن سيلي باران، که شورنينوا داريم... بيا اي بينوا بنگر به ديده، که بي رعد و برق باران داريم... به هر ابري زدي غرش، بيا ابريست دل ما... عزا داريم... فداي عشق احساسيم، نمي ترسيم از اين باران... زدي پروانه رنگين را آتش، عزا داريم... فرو خوردم بغضم را، عدو در ما نبيند... گريه هايم را... چه کرد آخر با دلها، سردار.... همه امشب عزا داريم... غ.. ر.. آ
چيچک
98/10/15
هما بانو
درود بر شما استاد
عالي
ساعت ویکتوریا
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 70
25 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top