شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] هميشه با توخواهم بود ، مثل يک روح سرگردن هميشه با توخواهد بود خاطراتم ، مثل يک مهمان اتاق پاک قلبت را تصاحب کرد بودم ، يا نه به هرگلخانه اي باشي ، به يادم هستي يا نه ؟ نوازشهاي دستت را ، به بوي خاصي ميشناسم هنوزم تب عشق را با دستاي ، توميشناسم نگاه من به خورشيد ، بلور وموج دريا بود نگاه کوه البز وغلام وگلِ ، بابونه با توخواهدبود سحرمي آيد وشبنم برتنِ ساقه ، دُرميبارد جانا به اين عطر شبنم مينازم ، به يادت جانا توهستي نيمه پنهانم ، نگو شايد توبا گلها شهرت داري ، نگو شايد هميشه با توخواهم بود ، مثل يک روح سرگردان هميشه با توخواهد بودخاطراتم ، مثل يک مهمان غ..ر..آ
freand
=)زيبا
درود بر شما [email protected]};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنونم @};-{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a}
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} خوشحال ميشم ممنونم@};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} امان از پيري و پير چشمي به هرحال ممنونم ازياد آوري دوست خوبم@};-
هما بانو
خيلي زيبااااا:)
ساعت ویکتوریا
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 70
25 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top