شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] براي توميخوانم ، اين غزل درغروب پائيزو ، فصل وصل اولين روز زمستان را ، شروع برگهاي کهنه ، رفتن به گور اين ترانه لالاي ، گاهواره نيست بانگ فرياد ريشها ، از ته گور ميکشيد قد سايه ات ، تنگ غروب سايه نيس
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top