شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] براي توميخوانم ، اين غزل درغروب پائيزو ، فصل وصل اولين روز زمستان را ، شروع برگهاي کهنه ، رفتن به گور اين ترانه لالاي ، گاهواره نيست بانگ فرياد ريشها ، از ته گور ميکشيد قد سايه ات ، تنگ غروب سايه نيس
تسبیح دیجیتال
عارفانه هاي يک دوست
78 امتیاز
13 برگزیده
356 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top