بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ [تلگرام] کويرخزان مرارخ بنما ، بهارميشود به عطرهرنفَست خزانم ، بهارميشود به خنده لب بگشايي ، شبم را ماهتابي بياکه شبم زتوپرفروغ و ، اخترميشود تواي پرنده ، مسافرکدام بامي ؟ به بام ما بنشين ، خزانم بهارميشود عافيتي نيست مرا ، عاشقم وقرارندارم گربپذيري مرا ، به پايت جان ميسپارم مرومروچون نسيم ، ازکنارم بمان که به شراب بوسه ات ، بي قرارم غنجه هاي باغ خيالم را ، توباغباني روي مپوش وبيا ، که آرامش جاني مست جام لبان توام ، ببين که جام غيرشکستم بريزساقي که به بوسه جامت ، حريس کشتم عمريست که درخلوت ماهتاب ، بنشستم تاقامت گل راغلام ديد ، گفتا : به عطرش مستم غ..ر..آ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر