بخش های مرتبط
پيام
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] اين چشم دل انگيز ببين ، باز.چه هاکرد وازمستي ما سو و ، سرزلف رها کرد زنجيربه پاي دل ديوانه ، ما بست وازفتنه گري سرچارسو ، رها کرد عشقت زدلم دست ، نمي شست چشم سياهت ازقاب دل ، پاک نمي شد سرزنده به عشقم ، نه هوس باز تاچنگ بيارم به دستم ، دل تو باز باز ازسرآشفتگي امشب ، خواب ندارد مستي زحد افزون و ، غلام تاب ندارد پيمان نشگستم ، باعهدي که بستم بنگرتومرا به ميخانه ، نشستم جزفتنه گري ازدل ديوانه ، هيچ نداريم سرکشته کوي توام و ، ازدادن سرباک نداريم ديديد حججي چه باصلابت ، سرداد اوباردگرهچوزينب ، کاخ يزيد. رالرزاند غ..ر..آ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
آموزش پیرایش مردانه اورجینال