قرمز سبز آبي خاکستري
بردبارى پرده‏اى است پوشان ، و خرد شمشيرى است برّان ، پس نقصانهاى خلقت را با بردبارى‏ات بپوشان ، و با خرد خويش هوايت را بميران . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت