شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] وقتي ديارت نباشي ازينا ميفرستن برات تا دلت تنگ نشه اما نميدونن ک دلت, تنگ تر ميشه
چقدارآشناست اردبيل هست ؟
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} رشت هست
چراغ جادو
کفش هاي مکاشفه
رتبه 76
19 برگزیده
139 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کفش هاي مکاشفه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top