قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، بنده اي را كه دهان خود را مي گشايد و مي گويد : «بارالها ! به من روزي بده» ؛ ولي دست از طلبِ روزي مي كشد، دشمن مي دارد . [.امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت