قرمز سبز آبي خاکستري
دوستيِ دنياي پست را از قلبم بركَن كه از آنچه نزد توست، باز مي دارد و مانع جستجوي وسيله رسيدن به تو مي گردد و نزديك شدن به تو را از ياد مي بَرَد. [امام سجّاد عليه السلام ـ در دعايش ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت