شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

*ليلا*

+ [تلگرام] . ميخوام توشه ازتابستان گرم براي زمستان سرد را نمايان کنم مشتي گندمي که تازه درو شده ...که برشته شدنش بوي نان تازه رايادآور ميشود.آلبالوي ترش مزه که چهره ي ادم رامثل پازل بهم ميريزد...قيسي (زردآلو) خشک شده که شيرينيش رامديون تبادل مهرباني آفتاب مهربان هست وکمي بود يادم برود هسته ي زرد آلوکه گاه درميانشان دانه اي تلخ است و اين راياداور ميشودکه ترش وشيرين تلخ وشور را بايد کنارهم‌مزه کرد
قلم 98511
ديروز 6:0 صبح
من ازينا دلم خواست
چه متن قشنگي و چه عکس هماهنگي:)
*ليلا*
{a h=haftasman}# هفت آسمان{/a} فرصت هست برا توشه ....
*ليلا*
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} سپاس
هما بانو
چقدر متن رو قشنگ نوشتي عزيزم :)
*ليلا*
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} ممنون مادر جان@};-
تسبیح دیجیتال
vertical_align_top