شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

*ليلا*

+ [تلگرام] . ميخوام توشه ازتابستان گرم براي زمستان سرد را نمايان کنم مشتي گندمي که تازه درو شده ...که برشته شدنش بوي نان تازه رايادآور ميشود.آلبالوي ترش مزه که چهره ي ادم رامثل پازل بهم ميريزد...قيسي (زردآلو) خشک شده که شيرينيش رامديون تبادل مهرباني آفتاب مهربان هست وکمي بود يادم برود هسته ي زرد آلوکه گاه درميانشان دانه اي تلخ است و اين راياداور ميشودکه ترش وشيرين تلخ وشور را بايد کنارهم‌مزه کرد
من ازينا دلم خواست
چه متن قشنگي و چه عکس هماهنگي:)
*ليلا*
{a h=haftasman}# هفت آسمان{/a} فرصت هست برا توشه ....
*ليلا*
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} سپاس
هما بانو
چقدر متن رو قشنگ نوشتي عزيزم :)
*ليلا*
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} ممنون مادر جان@};-
* کميل *
اوه دلمون ناجور خواست :(
*ليلا*
{a h=hizbolah} کميل {/a} تشريف بياريد کردستان پذايرايي کنيم ازتونB-)
همه چي تمومه.زيباست
*ليلا*
{a h=tatkhiaraj}محمدعليخاني / خيارج{/a} سپاسگزارم
{a h=noozhin}ليلا{/a} @};[email protected]};-=)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top