شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

*ليلا*

+ [تلگرام] يادت هست ... چقدر به ماه نگاه ميکرديم اي کاش ميشد قرص ماه رو شکست ب سکه هايي خورد مبدل کنيم براي شب هاي سياه مان هم نوري بتابد.... ليلا
*ليلا*
{a h=beshnoazdel}بشنو از دل{/a} سپاس
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top