شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
+ دوست دارم آدم باشم نه عروسک خيمه شب بازي ،آخر از نمايش دادن خودم بيزارم !
@};-
تيلون
زيبايي مستور نمي ماند ، بازيچه ي دست کسي نيست.نمايش نمي دهد، حتا در پس هزاران پرده مي درخشد.
+ داريم به يوم القاطي نزديک ميشيم روزهايي که کولر روشن کني يخ ميکني خاموش کني آب پز ميشي
+ دلهاي ما که بهم نزديک باشد ، ديگر چه فرقي مي کند که کجاي اين جهان باشيم ; دور باش اما نزديک ... من از نزديک بودنهاي دور مي ترسم ... 0•?? احمد شاملو ??
@};-
آواي من
:)
همه 8 نظر
پس مرده:|
سبحان.
ديگر چه فرقي مي کند که کجاي اين جهان باشيم..
+ آدم درست وقتي که فکر مي کنه خيلي مي فهمه هيچي نمي فهمه :-/
سبحان.
*دلِ خوش*
@};-
+ سلام دوستاي خوبم بعد از يه مدت طولاني اومدم خوبيد؟ خوشي د؟ @};-
کسي خونه نيست؟؟؟؟؟؟؟
سلام.. خوش اومديد.. هي بد نيستيم
بعدی همه 16 نظر قبلی
سلام ممنونم :)
+ مست ميشوم مست که تو در خيال ميرسي که تو چرخ ميزني و شاد ميخندي که من مريمها برايت ميچينم که من برگهاي گل سرخ بر سرت ميريزم که اي غايب از نظر چقدر دوست دارمت که جانم بسوختي و بجان دوست دارمت که جانم بهانه داد تو را براي بودن که خيال نقش تو در جسم خاکيم داد حيات
+ عقل مي گفت : که دل منزل و مأواي من است عشق خنديد :که يا جاي تو يا جاي من است عقل پرسيد : که دشوارتر از مردن چيست ؟ عشق فرمود : فراق از همه دشوارتر است ... !
@};-
دلتنگي چند بخش دارد که مرا متلاشي مي کند گاهي؟
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فکرهاي من
رتبه 0
0 برگزیده
480 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top