شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر

hosseinjoon

+ mishe baham doost beshin/
2-ashegh
93/8/18
2-ashegh
سلام خانمي حالت خوبه؟؟؟؟ ميخواي باهم دوست بشيم؟؟؟؟
mp3 player شوکر
hosseinjoon
رتبه 0
0 برگزیده
15 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
hosseinjoon عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top