شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هر خبري از نگين شهر داريد ارسال نماييد متشكرم

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ يه ماجراي تلخ ناگزيرم يه کهکشونم، ولي بي‌ستاره يک قهوه که هرچي شکر بريزي بازم همون تلخي ناب رو داره اگر يکي باشه مَنو بفهمه براش غرورم رو به هم مي‌زنم گريه که سهله، زير چتر شونه‌ش تا آخر دنيا قدم مي‌زنم
درب کنسرو بازکن برقی
گروه ازنگين شهر چه خبر؟
vertical_align_top