شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ چالش من بجاي چالش لبخند،شما رو دعوت ميکنم به چالش فرهنگ چالش ننداختن دستمال کاغذي ، ماسک و دستکش مصرف شده در سطح شهر چالش موندن تو خونه و عدم تردد بي مورد ، چالش دوري از جهل و خرافات چالش نداشتن استرس و عدم پخش شايعات من شمارو دعوت ميکنم به آرامش در کنار عزيزانتون
مهرباني #
@};-
احسنت@};-
عالي عالي@};-
2-FDAN
پايه ام B-)فقط بزارين يکمي دوچرخه سواري کنيم ديگ:Dورزش که خوبه:-D
تسبیح دیجیتال
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
760 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top