شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ از بهار الگو بگير... همه در نبودت به دنبالت هستند ... و براي آمدنت لحظه شماري مي کنند... واز بودنت لذت مي برند...
2-تنها
93/2/28
+ من ديگه حرفي براي گفتن ندارم
اولش خنديدم، بعد يادم اومد که خوب نيست جمله ي پيامبر گرامي را مورد استهزا قرار بديم
اين نوشته برگرفته شده از سخن پيامبر گرامي اسلام است كه به مشركان گفت ... ديگه كارمان رسيده به جايي كه ... لطفاً اين پيام را حذف كنيد ... اين خنداندن نمي ارزد به ...
+ *اميدورام هميشه چون بهار زندگي و شادابي به ديگران بدهيد.*
منم اميدوارم :)
لايک عکس
+ سال نومي شود.زمين نفسي دوباره مي کشد.برگ ها به رنگ در مي آيند و گل ها لبخند مي زند و پرنده هاي خسته بر مي گردند و دراين رويش سبز دوباره...من...تو...ما... کجا ايستاده اييم.سهم ما چيست؟..نقش ما چيست؟...پيوند ما در دوباره شدن با کيست؟... زمين سلامت مي کنيم و ابرها درودتان باد و چون هميشه اميدوار وسال نومبارک...

تسبیح دیجیتال
خيابون موسيقي
رتبه 0
0 برگزیده
562 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top