بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال

تردامن

+ آمد نيوزِ خوب، کاناليه که در اختيار دولت روحاني بود و در زمان انتخابات، ارگان تبليغاتي دولت محسوب ميشد! آمدنيوزِ بد، کاناليه که به شورشهايي دامن بزنه که منتهي به ناکارآمدي دولت روحاني بشه! دولتِ روحاني آمدنيوز رو ماهها تغذيه و حمايت اطلاعاتي ميکنه تا از رقيبش آيت الله قتل عام بسازه اما الان يه ساعته کانالش رو ميبنده تا اداي قهرمانها رو دربياره! به اين ميگن رذالت... مثل دولت روحاني نباشيد! آفرين!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
عجب...
احسنت...
تردامن
@};-
تسبیح دیجیتال