شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج

m.f 78

ژستا خوبن ولي براي سرکار..؟
به قول دوستمون ژستا خوبن اما اگر اين ژستارو سر کار جلوي کسي بگيري از اونجا نندازنت بيرون خيلي
ولي بعضي موقعها اين ژستا متأسفانه نتيجه عكس مي ده رز صورتي گرامي!

m.f 78

+ [وبلاگ] اوه؟؟؟؟!
سرم گيج رفت عه
2-آشنایی
]چقد دهنش گشاده
همه 6 نظر
خواستگاري
رگ روح
چه دا خجسته اي داره اين....

m.f 78

+ ممنون از همه دوستان که بهم در خواست دوستي دادن.التماس دعا...يا علي
m.f 78
@};- @};-
ساعت ویکتوریا
m.f 78
رتبه 0
0 برگزیده
1116 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
m.f 78 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top