محمد حسن اسايش
مشخصات فردي
ويژگيهاي من

مشخصه اخلاقي: ساكت
رنگ مو: مشكي
رنگ چشم: مشكي
تناسب اندام: معمولي
رابطه با سيگار: متنفرم
قيافه: زيبا
رنگ پوست: گندمگون
بيني: متوسط
تخصص: ادبيات فارسي وشعروغيره
وب سايت: http://moh331.parsiblog.comomom
علايق من

ورزش: جشن عيد غدير-روز غدير در واقع عيد آل محمد عليهم السلام و روز جشن اهل بيت است، و به همين جهت تأکيد خاصى از سوى ائمه عليهم
کتاب: رسال شده توسط محمد حسن اسايش-در 26/12/91:: 5:27 عصر امان از دل زينب(س) ي دخت رسول! نوبر آوردي
موسيقي: ايراني همه رقم---آمد شب ميلاد علي شمس خراسان فرزند نبي ،رهبردين،حامي قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاين شمس ضحا
خواننده: ---------------------------روستاي کوچ خراشاد که در شاهنامه هم نام آن آمده است .بيش از شانزده هزار سال تاريخ دارد .اين ر
فيلم: کشته شد شير خدا، ُآه و واويلا ابن عم مصطفي ، آه وواويلا آه وواويلا عزيزان کشته شد حيدر، ساقي کوثر والي ملک ولايت ،
غذا: معمولي -محلي---کشته شد شير خدا، ُآه و واويلا ابن عم مصطفي ، آه وواويلا آه وواويلا عزيزان کشته شد حيدر، ساقي کوثر والي
روز هفته: جمعه
فصل سال: بهار
تيم فوتبال: محرم-ماه خون وقيام -ماه شهاىت -ماه شکست دشمن ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست
تفريح و سرگرمي: رسال شده توسط محمدحسن اسايش -------- در 26/12/91:: 5:27 عصر امان از دل زينب(س) ي دخت رسول! نوبر آوردي
پاتوق: رسال شده توسط محمد حسن اسايش-------- در 26/12/91:: 5:27 عصر امان از دل زينب(س) ي دخت رسول! نوبر آوردي

از نگاه ديگران
فرستنده : محمد حسن اسايش   سه شنبه 96/2/12
محمد حسن اسايش
-جشن دوشهزاده بي نظير است مژده که ميلاد شه ووزير است

پيک الهي خبرآورده است دختر طاها پسر آورده است

نخل رسالت ثمر آورده است آنکه زحق منجي ودست گير است

مژده که شد روز ظهور حسين عيان شد از فاطمه نور حسين

شاد ملايک زظهور حسين آنکه به شمس دين مه منير است

سوم شعبان رخ شه شد پديد بهر بشر رهبر دانا رسيد

از پي ياريش زرب مجيد رسيده آنکه بر حسين وزير است

مادراو دختر طاها بود قابله اش مريم ولعيا بود

خادمه اش هاجر وحوا بود آنکه وليعهد شه قدير است

آنکه بود خون خداي جهان آنکه بود سرور آزاد گان

آنکه بود فخرهمه شيعيان فيض رسان عالم کبير است------

چارم شعبان ز پي شاه دين عيان شده زاده ي ام البنين

ياور وغمخوار امام مبين آنکه به سبط مصطفي مشير است

ز بارگاه شيرحق شد عيان وزير بي نظير شاه جهان

پشت وپناه ويار درماندگان که ياور ومشاور ودلير است

زپشت باب علم خير البشر عيان شده طلعت شمس وقمر

دو مه جبين دونازنين برادر يکي امير و آن يکي وزير است

ماه بني هاشم وسرداردين باعث افتخار ام البنين

رشته ي با ارزش حبل المتين آنکه به حق ياور ودستگير است

پرچم دين در کف با قدرتش مات سلاطين همه از شوکتش

در ره ارشاد بشر همتش باب حوائج به شه و فقير است

قيام شان قيام برپا نمود حق طلبان را همه احيا نمود

زخون پاک اين سند امضا نمود که حق هميشه فاتح وکبير است

ايکه تو آيينه ي کبريايي خون خداوندي و حق نمايي

کن نظري بسوي (کربلايي) که سر سپرده وگدا ي پير است

صص 90-93-کتاب : ارمغان کربلا -جلد سوم -ناد علي کربلايي-مداح اهلبيت-موسسه مطبوعاتي خزر-تهران----

بشارت شيعيان !شد ماه شعبان ماه پيغمبر فزون شد بر خلايق لطف وجود خالق اکبرزمين وآسمان وعرش اعظم نورباران شد زانوار رخ نور دو چشم ساقي کوثر

عيان گرديد در يثرب جمال عالم آرايي که جبرئيل امين شد خادمدر بار آن سرور

زلطف قادر قدرت نما از گلبن عفت دوگل گرديده ظاهر ازبراي حيدر صفدر

يکي در سوم شعبان ، يکي در چارم شعبان يکي چون شمس رخشان ويکي همچون مه انور

يکي فرمانده ي عالم ،وصي احمد خاتم يکي يار ومعين وغم خور سلطان بحر وبر

يکي از فاطمه ام الائمه ، دختر طاها يکي از حضرت ام البنين همچون دروگوهر

يکي نامش حسين ابن علي فرمانرواي دين يکي باب الحوائج ، حضرت عباس نام آور

يکي را بوسه زد ختم رسولان بر لب و دندان يکي رامرتضي دست رسايش بادو چشم تر

براي ياري درماندگان بحرطوفان زا بسوي ساحل عزت ، يکي کشتي ، يکي لنگر

دو صدر الدين، دو بدر الدين ، دو ياروياور قر آن يکي وارث بشهرعلم وآن يک پشتيبان در

دو رخ زيبا ، دو قد طوبا ، قدم بنهاد در عالم يکي فرمانده ي اعظم ،يکي سردار وسرلشکر

دو جانباز وبرادر ، اين وزير وآن دگر سلطان عيان گرديدبرياري حق ازدو نکو مادر

دو روشنگر ، دو عالي فر ، که بر آنهاخدا بخشد هزاران {کربلايي}را زرحمت در صف محشر

اثر طبع نادعلي کربلايي -شادروان کربلايي پدر سه شهيد -به نقل از شکوفه هاي انقلاب -جلد دوم -صصص۱۱۴-۱۱۵-انتشارات خزر-تهران ----اسايش---
فرستنده : محمد حسن اسايش   شنبه 95/10/25
محمد حسن اسايش
مژده که ميلاد شه خاتم است عيد سعيد نبي اکرم است

مزده که مسروري عالم رسيد خرمي عالم وآدم رسيدهادي کل ُ سيد خاتم رسيد منجي عالم شه اکرم رسيدخرم از او خاطره ي عالم است عيد سعيد نبي اکرم است----مزده که بي پرده رخ يار شد جلوه ي محبوب پديدارشدکعبه از او مطلع انوار شد دشت ودمن تحت الانهار شدعالم ايجاد از او خرم است عيد سعيد نبي اکرم است----مزده که شد نور خدا آشکار يافت تولد شه ملک وقاراحمد محمود شه تاجدار آنکه به ايجاد بود شهرياراهل ولا خرمي عالم است عيد سعيد نبي اکرم است ---مژده که پير فلک آمد جوان گشت منور همه کون ومکاناز رخ دلجوي شه انس وجان فخر بشر خاتم پيغمبرانآنکه از او فخر بني آدم است عيد سعيد نبي اکرم است

جاد اول ديوان آذر خراساني (حاج سيد غلامرضا آذر حقيقي-چاپ افست اسلاميه -مشهد-چاپ چهارم -1348 شمسي

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ده مژده که ختم انبيا ظاهر شد انوار تجلي خدا ظاهر شد

فرمان محمدا رسول الهي بهرش زکريم ذوالعطا ظاهر شد

--ص28 -ارمغان کربلا -نادعلي کربلايي-انتشارات خزر-تهران-----------

-----------------------------(خورشيدسعادت)------- ---------------------

البشارت که بما صبح سعادت آمد مفخر کون ومکان باعث خلقت آمد

روشن از نور جمالش همه ي عالم شد عقل کل ختم رسل مظهر رجمت آمد

نبي مکي امي زپس پرده ي غيب از پي راهنمايي وهدايت آمد

کلبه ي بنت وهب طعنه بعالم زد وگفت که به آ غوش من آن شمس سعادت آمد

طاق کسري عجم طاقت ديدار نداشت جاري از رود سماوي ،يد عصمت آمد

لات واصنام بخاک از سر خجلت افتاد سرنگون تخت شهان زان يد قدرت آمد

دسته دسته ملکاز عالم بالا به زمين شادمان ف تلبيه گو بهرزيارت آمد

رانده ابليس شد از عالم بالا گفتا اين چه شوديست مگر روز قيامت آمد

گفت جبريل جوابش که زسر حد کمال شافع محشر وفرمانده ي امت آمد

باد ، گو مژده رساند بسليمان جهان که شه عرش مکان ،حامل رفعت آمد

يوسف مصر دگر حسن فروشي نکند چون که بيند بجهان کان ملاحت آمد

دگر از حاتم طايي نتوان گفت سخن زانکه بهر کرم و لطف وسخاوت آمد

زکمالش ،زجمالش ،زمقامش زخدا احسن الله وتبارک بشهادت آمد

حامل حکم خدا فخريه بنمايد چون خادم درگه آن شمس ولايت آمد

مدح اوزينت قرآن الهي باشد فرق او مفتخر تاج نبوت آمد

آيه آيه همه ي معني قرآن کريم شاهد خوبي اين منجي امت آمد

هم به انجيل وزبور وصحف وتوراتش مدح وتوصيف محمد زدرايت آمد

تهنيت باد به افراد مسلمان جهان نقطه ي مرکزي روز شفاعت آمد

(کربلايي) زگدايي در خانه ي او شکر لله که دلت کنج محبت آمد---

----به نقل از ارمغان کربلا(کتاب سوم) نادعلي کربلايي-انتشارات خزر -تهران-محمدحسن اسايش
فرستنده : محمد حسن اسايش   جمعه 94/5/30
محمد حسن اسايش
آمد شب ميلاد علي شمس خراسان فرزند نبي ،رهبردين،حامي قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاين شمس ضحا کشور ايمان شده روشن اي نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ايران شددر شب ميلادي آن سيد ورهبر از سجده به شکرانه حق موسي جعفر اندر بر معبود بدي او بزمين سر زاين نعمت والا گهر خالق سبحان شمسي که ازاو مي نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش اين ارض وسمارا هرزنده دلي برده سويش دست دعا را اوحجت حق است ومدکار ضعيفان خرم به جنان فاطمه وحيدر کرار لبخند زند بر رخشان احمد مختار اين مژده به حيدر رسد از جانب دلدار کز نسل تو آمد بجهان خسرو خوبان فوج ملک وخيل رسل مدح سرايند بادسته گلي سوي نبي رو بنمايند تبريک کنان اذن بگيرند وبيايند از بهر زيارت بزمين خرم وخندان آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش جن وملک وحور وجنان آمده بهرش شمس وقمر وکون ومکان آمده بهرش آن رهبر ارزنده وروشنگر انسان هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دين است هم رهبر وهم سرور وهم يار ومعين است ازسوي خدا بر همه آيات مبين است از نور رخش خلق شده حوري وغلمان مردم همه مشتاق بفردوس برينند تا آنکه در آنجا رخ زيباي تو بينند افسوس اگر ماه جمال تو نبينند درروز جزا اي پسرختم رسولان اي خسرو خوبان تو غريب الغربايي وي حجت يزدان تو معين الضعفايي چون مور ضعيفي بدرت (کرببلايي) ران ملخ آورده به دربار سليمان بنقل از :شکوفه هاي غم -اثر طبع ناد علي کربلايي-صص۳۱۱-۳۱۲ -انتشارات خزر ---
    صفحه 1 از 11 ( 31 نظر)  < 1 2 3 4 5  ... >  
مشخصات
محمد حسن اسايش

نام: محمد حسن اسايش
نام مستعار: mh.asayesh
جنسيت: مرد
استان محل سكونت: خراسان جنوبي
شهر: بيرجند
آدرس: بيرجند - غفاري - نسرين - نسرين 1
زبان: فارسي
تاريخ تولد: 10 / فروردين / 1331
سن : 70 سال و 6 ماه و 1 روز
تاريخ عضويت: 92/3/8
سن وبلاگ : 9 سال و 4 ماه و 2 روز
وضعيت تاهل: متاهل
شغل: باز نشسته آموزش وپرورش
تحصيلات: ليسانس
وزن: 81
قد: 170

لينك مورد علاقه: mha313.parsiblog.com

لينك مورد علاقه: moh3131.parsiblog.com

لينك مورد علاقه: mha3131.parsiblog.com

درباره خودم: سلام با بيش از 90 وبلاگ وبيش از 140-آلبوم عکس زيباي مذهبي در خدمت کاربران جهانمدر سايتهاي مختلف ايران و جهان - از جمله : پارسي بلاگ - بلاکفا - جوان بلاگ - لوکس بلاک - رز بلاگ - ليموبلاگ - پرشين بلاک - بلاگ اسکاي - تبيان - اريسفا - ميهن بلاگ - ثامن بلاگ - پيکو فايل- ياهو فتو - پيکاساوب - کلوب کام - آپارات - باميلو -وان درايو وده هاسايت ديگر .شاد باشيد - قدم تان بروي چشم - با ما همراه شويد ولذت ببريد
توضيح: اينجا کوچ  نهارجان،کوچ خراشاد،کوچ نوفرست،کوچ باقران،کوچ ترکان،کوچ ترکها،کوچ اشکانيان،کوچ ساسانيان،کوچ مود وسربيشه وکوچ رستم،کوچ وبلو چ، کوچ شاهنامه ناميده شده است که هرکدام اين اسامي وجه تسميه خودش را دارد؛مثلا چون هم جوار دوروستاي خراشاد ونوفرست مي باشد واز طريق هردو روستا به شهر بيرجند راه داشته است ،لهذا کوچ خراشاد و کوچ نوفرست ناميده شده است.وچون در اسناد دولتهاي قبل از انقلاب اسلامي جزو بخش نهارجانات بيرجند و حوزه سه ثبت  احوال بوده است به آن کوچ نهارجان گفته اند وچون بعدازانقلاب ؛درتقسيمات کشوري؛تغييراتي داده شد و ابتدا؛سربيشه به بخش تبديل شد ومود به دهستان مبدل شد ؛لهذا کوچ در اسناد ثبت احوال تابع دهستان مود ومودهم جزو بخش مرکزي بيرجند و حوزه يک ثبت احوال ناميده شد.مدتي بعد؛سربيشه به شهروبعدهم به شهر ستان تبديل شد ومودابتدا به بخش وتابع سربيشه و کوچ نيز مدتي کوتاه تابع  بخش مود و شهرستان سربيشه قرارگرفت و کوچ مود و کوچ سربيشه ناميده شد.اما مدتي بعد که اهالي کوچ اعتراض کردند که نمي توانند براي کارهاي اداري وحقوقي و قضايي به حوزه  پاسگاه ودادگاه سربيشه مراجعه بکنند.کم کم بيرجند ازمود وسربيشه جدا شد وتابع دهستان باقران و بخش مرکزي بيرجند قرار گرفت وهم اکنون چندين سال است که جزو دهستان باقران و بخش مرکزي بيرجند مي باشد.اما چرا کوچ را کوچ ترکان ويا کوچ ترکها ناميده اند.داستان آن از اين قراراست.زماني که ترکان تيموري؛روستاي نوفرست را تصرف نمودند وبعدازمدتي آنجا را مرکز حکومت خود قراردادند؛هوس کردندکه بيايند و روستاي کوچ را تصرف کنند واز ازآنجا که نقشه داشتند که مردم روستا را غافلگيربنمايند،ازراه رودخانه نيامدند؛بلکه ازراه کوه بالا آمدند وخواستندناگهان به داخل ده کوچ بريزند وروستارا ناگهان به تصرف در آورند.اما همينکه ازسرکمر نوفرست خواستندبه داخل ده بياينداخطار قلعه بان کوچ آنهارا سر جايشان ميخکوب کرد.قلعه بان با علامات به آنهافهمانيدکه ابتدا کلاه خودرا سر بوته جنجريسک  که يک متر ارتفاع داشت بگذارند و آنها اين کار را کردند.نگهبان قلعه کوچ کلاه آنهارا با تير نشانه رفت؛بعد با زبان اشاره  و علايم به ترکان فهماند که دوقراني يا دودرهمي آن زمان رابين دو انگشت خود قرار دهند و نگه دارند.نگهبان قلعه ؛دوقراني ياددوريالي آن زمان را دربين انگشتان آنها چنان نشانه رفت که تير؛دوريا
بهترين حرف: با خدا باش وپادشاهي کن بي خدا باش ، هرچه خواهي کن


ParsiBlog.com ® © 2010