شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

مبارز..

+ آقاجون يک دنيا حسرت بودم يک جهان اشک و آه يک عمر بغض و التماس پناهم دادي مثل اون آهو نگاهم کردي برام شدي بزرگتر من بندگي خدارو مديون توهستم منو از خودت جدا نکن آقاجونم منو تو پناه خودت حفظ کن منو به خودت و خدا نزديک‌کن اقا جان يا علي ابن موسي الرضا اين آهوي غريب و بي کس رو نجات بده کاشکي بازم تو حرم با کفترات بپرم پيش تو پر بگيرم ازت خبر بگيرم... آقاجون يک زندگي بهم بده که کنيزيتو کنم@};-
مبارز..
{a h=sagharmey}ساغر مي{/a} @};-:)
الهي آمين[email protected]};-
اقاجون دلم براي اسماعيل طلا تنگ شده:(
آمين
مبارز..
{a h=mahestan4}نگارستان خيال{/a} @};-:)
مبارز..
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} ان شاءالله به همين زودي ميطلبن شک نکنيد :)
مبارز..
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} @};-:)
هما بانو
@};-
مبارز..
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-:)
* کميل *
در راه رسيدن به تو گيرم که بميرم ... اصلاً به تو افتاد مسيرم که بميرم ...
مبارز..
{a h=hizbolah} کميل {/a} ممنونم ان شاءالله قسمتتون بشه :)
موفق باشيد
مبارز..
{a h=noktehaymanavimf}نکته هاي معنوي{/a} سلامت باشيد :)
mp3 player شوکر
مبارز..
رتبه 79
15 برگزیده
330 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top