شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ تو خود شعري غزل غزل حماسه چکد از دو بيتي چشمانت به شاعر شکسته دل رشک مبر! او فقط تو را مي سرايد...
معلمانه2
خود نويس
دلم واسه شعراتون تنگ شده بود خصوصا خودنويس بسيار زيباس
عالي
درب کنسرو بازکن برقی
معلمانه2
رتبه 89
2 برگزیده
55 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
معلمانه2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top