شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تو چشمه الوند من آو نگير ساريو!
آو نگير ساريو= آب نگير ساريو يا ساريان! ضبط صحيحش رو نميدونم تو زبون محلي ميگيم ساريو! ساريو دقيقا همين کوه هاي انتهاي عکس هست که به خاطر خشک بودن و عدم نگه داشتن آب مشهور شده به «آب نگير!» يعني جايي که آب نگه نميداره...اين امام زاده هم اسماعيل بن موسي بن جعفر از نوادگان امام کاظم هست که چون بالاي کوه هست تو زبون محلي به *امامزاده کوه* معروفه!
چه بامزه :)
ساعت دماسنج
2-معلمانه
92 امتیاز
3 برگزیده
48 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-معلمانه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top