شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ تو چشمه الوند من آو نگير ساريو!
معلمانه2
آو نگير ساريو= آب نگير ساريو يا ساريان! ضبط صحيحش رو نميدونم تو زبون محلي ميگيم ساريو! ساريو دقيقا همين کوه هاي انتهاي عکس هست که به خاطر خشک بودن و عدم نگه داشتن آب مشهور شده به «آب نگير!» يعني جايي که آب نگه نميداره...اين امام زاده هم اسماعيل بن موسي بن جعفر از نوادگان امام کاظم هست که چون بالاي کوه هست تو زبون محلي به *امامزاده کوه* معروفه!
چه بامزه :)
ساعت دماسنج
معلمانه2
رتبه 91
3 برگزیده
54 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
معلمانه2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top