شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ سلام دوستان آهنگ (سلام آخر )احسان خواجه اميري رو شنيديد؟
*رياض*
اره خيلي دوستش دارم
سلام.فكرنكنم
+ سلام كي اينجاست؟؟
+ در وصل هم ز عشق تو اي گل در آتشم عاشق نمي شوي که ببيني چه مي کشم با عقل آب عشق به يک جو نمي رود بيچاره من که ساخته از آب و آتشم
+ سلام دوستان حوصام سر رفته چي كار ميكنيد؟؟
ببخشيد ولي من چيزي نميبينم حتي اگه ميديدم اون درباره ي شماست واين درباره ي منه چه ربطي داره؟؟؟
تسبیح دیجیتال
كوه پايه هاي عشق
رتبه 0
0 برگزیده
90 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
كوه پايه هاي عشق عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top