شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ باعرض سلام. با توجه به تحريم دانلود گوگل ارث از سوي سايت گوگل، دانلود رايگان جديد ترين ورژن گوگل ارث را براي شما قرار داده ام.

نيما-139

+ آدما از جنس برگند. گاهي سبزند،گاهي پاييزن و زردند. زمستون ديده نميشن. تابستون سايبون سبزند. آدما خيلي قشنگند.حيف كه هر لحظه يه رنگند.
+ در خواب ناز بودم شبي... ديدم کسي در ميزند... در را گشودم روي او... ديدم غم است در ميزند... اي دوستان بي وفا... از غم بياموزيد وفا... غم با همه بيگانگي هر شب به من سر ميزند.
ساعت دماسنج
نيما-139
رتبه 0
0 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
نيما-139 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top