شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ چه بي خيال نشستيم نه کوششي نه وفايي فقط نشستيم و گفتيم خدا کند که بيايي
ساعت دماسنج
مهرزاد-3
رتبه 0
0 برگزیده
106 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهرزاد-3 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top