شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا

مجيد-51

+ سلام آنان كه آفتاب را به زندگي ديگران ارزاني مي دارند نميتوانند خود از آن بي بهره باشند با مطلبي در مورد (رمز ورموز نفوذ پيامبر در قلوب انسانها) به روزم خوشحال ميشم سري به ما بزنيد

مجيد-51

+ سلام بدرود اي مخزن اسرار كسي از گريه هاي تو خبر نداشت چرا گريه هاتو پنهان مي كردي ؟ و چه با شكوه بودي اي پير با مطلبي در مورد امام خميني (ره ) بروزم خوشحالم مي كنيد اگر سر بزنيد . يا علي

مجيد-51

+ سلام با يك فلش زيبا به روز شدم سر بزنيد و دانلود كنيد پيروز باشيد وسربلند
چراغ جادو
مجيد-51
رتبه 0
0 برگزیده
12 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مجيد-51 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top