شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بنا به اهميت هنر و حضور آن در زندگي روز مره و علاقه خيل عظيمي از ايرانيان به مقوله سينما اين اتاق براي تبادل نظر کاربران محترم پارسي بلاگ در رابطه با هنر هفتم ايجاد و همواره بحث هايي حول محور سينما و تلويزيون در آن جريان دارد . حضور شما دوستان فرهيخته در اتاق پرده سينما باعث شکوفايي اتاق و به جريان افتادن بحث هاي داغ و حرفه اي خواهدشد . انتظار مطالب چالش برانگيز شما را در مورد فيلم و سينما خوهيم کشيد.

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ دروغگو دشمن خداست ، چقدر دشمن داري خـــدا دوستات هم که ماييم يه مشت عاجز و عليل و ناقـص العقل که در حقـشون دشمني کردي....!
سوته دلان .بهروز وثوقي
فک کنم يکي از آثار شاخص شاعر سينماي ايران استاد علي حاتمي .. شباهت اين فيلم از نظر ساختار و چارچون به فيلم مادر بسيار است. در دوره اي که سينما از تعفن فيلمفارسي داشت خفه ميشد وجود اين فيلم ها بارقه اميد براي اهل سينما محسوب ميشد
بهترين هابرا&@};-
بله؟
چراغ جادو
گروه فيلم و سينما
vertical_align_top