شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بنا به اهميت هنر و حضور آن در زندگي روز مره و علاقه خيل عظيمي از ايرانيان به مقوله سينما اين اتاق براي تبادل نظر کاربران محترم پارسي بلاگ در رابطه با هنر هفتم ايجاد و همواره بحث هايي حول محور سينما و تلويزيون در آن جريان دارد . حضور شما دوستان فرهيخته در اتاق پرده سينما باعث شکوفايي اتاق و به جريان افتادن بحث هاي داغ و حرفه اي خواهدشد . انتظار مطالب چالش برانگيز شما را در مورد فيلم و سينما خوهيم کشيد.

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ به نظر مي رسد مهمتر از آموختن کارگرداني و يادگيري جلوه هاي ويژه براي فيلمبرداري ، کارکردن روي محتواي فيلنامه ها و يادگيري فيلمنامه نويسيت...اي کاش قشرمتدين ما در ارائه فيلمنامه هاي جذاب و پرمحتوا که در تضاد با عقايد ديني مان نباشد موفق بودند و تنها کارگرداني و فيلمبرداري را به سينماگران ميسپردند. بسياري از فيلمهاي خوش ساخت ما متاسفانه سرشار است از محتواهاي فمينيستي و ضدديني
جاي تاسف است که اثرگذارترين تريبون جامعه ما را بسياري از کارگردانان و فيلمنامه نويسان لاقيد و فمينيست در اختيار گرفته اند...حوزه علميه هم دلش را خوش کرده است به مبلغاني که تعداد زيادي شان را ميفرستد براي مساجدي که گاهي يکي دو صف بيشتر نمازخوان ندارد که همان يکي دوصف را هم اکثرا افراد پير و کم سواد پرکرده اند.
درود بسيار بر شما .. متاسفانه در بعد هنري خصوصا سينما اصلا کاري صورت نگرفته است و حتي تلويزيون هم از اين قاعده خارج نيست
mp3 player شوکر
گروه فيلم و سينما
vertical_align_top