شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ *باغ بهشت عرصه ي بستان کربلاست/ عرش اله منظر ايوان کربلاست /جنت که دارد آن چو سماوات و ارض عرض/طولش مده که ارض بيابان کربلاست*
احسنت
@};-
+ اي ديده مکن خواب اي تشنه مخور آب /مي سوز به صد تاب، مي باش چو سيماب /در ماه محرم/
+ *گويد به نوا يوسف مصري به زليخا / کاي شوخ شکرخا/بر روي منه غازه و بر زلف مده خم /در ماه محرم*
+ تاناله علم راست نمود در دل عالم در ماه محرم/ پشت فلک پير شد از بار الم خم در ماه محرم
+ *با گريه سليمان نگرد جانب بلقيس /کاي رشک فراديس/ هدهد ز سبا آمده با نامه ي ماتم / در ماه محرم*
+ *بجز از علي نباشد به جهان گره گشايي/ طلب مدد از او کن چه رسد غم و بلايي/ چو به کار خويش ماني در رحمت علي زن / بجز او به زخم دلها ننهد کسي دوايي*
+ *عيد بر عاشقان مبارک باد / عاشقان عيدتان مبارک باد*
+ *پيشاپيش سالروز ولادت منجي عالم بشريت حضرت مهدي صاحب الزمان را به همه عالميان تبريک مي گويم. همه دم گويم گل طاها بيا /به فدايت اي مه زيبا بيا/به شفاي اين دل شيدا بيا/ زنهان اي يوسف زهرا بيا*
@};- هم چنين
+ اسلام عليک يا فاطمة زهرا بنت محمّد(ص)
+ *فاطمه يعني خاموش کننده آتش فاطمه يعني جدا کننده از آتش*
+ *حکمت با توانگري بيدار است و با درويشي در خواب، که دانا را چون دينار نباشد،خلق از او منتفع نتواند شد.(صحيفه حضرت سليمان)*
+ *مال را مدخل دشوار است و مخرج آسان. و حکما گفته اند که جمع مال همچنان است که سنگي بزرگ را بر سر کوهي برند و خرج کردن همچنان که آن سنگ را فرو گذارند.*
جزتو
92/2/7
+ *انسان بايد بديهايش رابيابد تا به خوبيهايش برسد*...!پائولو كوئلو
+ *در شگفتم که سلام دادن آغاز هر ديداري است اما در نمازپايان است.شايد به اين سبب است که پايان نماز آغازگر يک ديدار است*
+ *هميشه به خاطر داشته باش دست نيافتن به آنچه مي جويي خود مي تواند يک شانس بزرگ براي تو باشد *
ساعت ویکتوریا
در آستان جانان
رتبه 92
3 برگزیده
442 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
در آستان جانان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top