شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اين *بَـرگ‌هـ ـاي* رنگ پريـده هم بلدند چطور *اعتصـاب* کنند و هَـ ـروله کنان، سرنوشتِ خويش را به زير پاي عابران بسپارند و چه بلاتکليـ ـفند درختانِ عُريان و چه بُغضـ ـيست در گَلـ ـوي اَبـرها و چه تَب‌دارند واژه‌هـا و تا چه اندازه آمدن نمي‌داند... اين *بـ ـاران* آخـر از رفتن‌اَت ترسيده‌اند *پائيـ ـز*! . . آفتابــ

جان بخشي‌اي که از ديدن اين صحنه ها بر قلمم جاري شد.. هرچند پائيز تو کوچه پس کوچه هاي شهر رنگي نداره
زيبااا بود
زيبا...هم تشبيهات و هم اين زمينه و فضاسازي@};-
هما بانو
و چقدر زيبا .. زيبا و زيباااااااا:) @};-
بر پاييز حرجي نيست خاصيت فصله برگها مي ريزند و عابرين پياده با هارموني خش خش برگهاي زير پاي شان به سوي سرنوشت خود در جريانند!:) چي نوشتمB-) متن تان زيباست مثل اکثر اوقات...!
خوآهر پر احساس مني :)@};-
مبارز..
خيلي قشنگه
*ري را
زيبا
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} ممنون هلياي عزيزم:) اگه اسمتو درست گفته باشم:)
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنون دختر گلم نگاهتون زيبابين هست @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} خودتون زيباييد (بقول خودتون آيکن دست رو چشمون : دي ) @};-
{a h=peiam}پيام رهايي{/a} حالا يک بار ما خواستيم قوانين پاييز و به هم بزنيما : دي ... خدا رو شکر که اکثرا نوشته هامون و تاييد کرديد:) شما هم خوب مينويسيد
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} به خواهرم رفتم اسفندييم ديگه B-) @};-:-D
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} ممنون مبارز عزيزم @};-
{a h=shaerekochak}ري را{/a} زيبا ديدي عزيزم
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} فدات عزيزم..اسم مستعارو درست گفتيد :D B-)
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} @};-
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} عع تمام داشته‌هاي ذهني‌مو بهم ريختي دخدر:) پ اسم واقعيت چيستB-)
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} @};-:)
بسيار زيبا سرودين سرکار خانوم :)
چه قشنگ =)
هما بانو
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} اي جانممممممممم :-D @};-
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} فدات گلم..شرمنـــــده:{..از ترکيب همين حروف تشکيل ميشه اسممB-)
{a h=taninearamesh}طنين آرامش{/a} سپاس از حضور و لطف هميشگتون جناب محبي:)
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} سپاس بانوي مهربان:)
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} :-D @};-
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} دشمنت شرمنده عزيزم:) يني چي ميتونه باشهB-) دقيقا از همين حروف؟
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} نميدونم:D شما بگووو B-)
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} الهه؟:D
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} منم حدسم همين بود:)
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} @شميم دوست . نهB-)..اين اسم چه چالش ساز داره ميشه..البته به يکي از عزيزان اينجا گفتم جديدا
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} پس من چيx-( B-)
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} ديگه ديگه:D..
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} خيليم لوسي :-|
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} چرا اونوقت؟!:D B-)..
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} چون اسمتو نگفتي :D
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} من از اين لوس بودنها ناراحت نميشم:D B-)
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} مگه تو قراره ناراحت شي ؟ :-|:D
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} ناراحت که نه، ولي شايد عزيزاني از دست من ناراحت شده باشن:D
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} اسمتو بگو تا ناراحت نشيم :D
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} خانوما نه سنشونو ميگن نه اسمشونو عزيزمB-)
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} هنيش شه جا سر x-(:D
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} خاخر جان دراز بکشيمه..اشکال که ندرانه:D..گمه..ولي عمومي نتومه..عمري باشه گمه
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} اشکال ندارنه بيا بيريم خصوصي به خودم گمه خواخر جان B-)
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} چي چي بيه..شما هم آرهB-)
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} پس خصوصي دله ته منتظرمه :D
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} باشه عزيزم:D
بسيار دل‌انگيز
هما بانو
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} :) @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} لطف داريد فاطمه بانوي عزيز@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} :)@};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top