شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر

كوثر-3

+ من برم سر سفره, مهمونام منتظرن @سادات موسوي‌
ممنون از مهمون نوازيت آبجي:)
شما همونيد ک دو تا پسر دوقلو داشتيد؟! آيکن ي چيز مبهم تو ذهن داشتن!!

كوثر-3

+ [پيامک] چقدر جاده رويان خواب آوره

كوثر-3

+ کاش روزي دگر نبيند باز/ خواهري داغ ِ يک برادر هم... http://masihayi.parsiblog.com/1261869.htm
زيبا بود

كوثر-3

+ يک حوريه! که چادرش امشب به سَر شده http://masihayi.parsiblog.com/1240276.htm
درب کنسرو بازکن برقی
كوثر-3
رتبه 0
0 برگزیده
192 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top