شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] اينم ي حرفي - http://marzeihkhanom.ParsiBlog.com/Posts/5/%c7%ed%e4%e3+%ed+%cd%d1%dd%ed/
با اينحال که تکراري بود ولي يازهم ارزش خواندن داشت ..
+ [وبلاگ] بي رودروايسي - http://marzeihkhanom.ParsiBlog.com/Posts/4/%c8%ed+%d1%e6%cf%d1%e6%c7%ed%d3%ed/
عجب ...

*مرجان*

+ تولد منم 28 اسفنده تبريك ميخوام از الان ....بله....

*مرجان*

+ اگر ياد هم كنيم و براي هم دعا كنيم نتيجه اش آرامش روح و روان خودمان هست.
چراغ جادو
*مرجان*
رتبه 0
0 برگزیده
46 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*مرجان* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top