شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بياييد با ثبت نام در اتاق دعا همه در اتاق جمع بشيم و گروهي تشکيل بدهيم بنام گروه دعا و با دعا کردن به همديگه انرژي مثبت ساطع کنيم و چشم زخم هاي دوستانه و دشمنانه را خنثي کنيم

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ نشانم دہ صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را خداوندا من از نسل خليلم / بـہ قربانگاـہ مے آرم «منم» را @};- *قربان، عيد سر سپردگے و بندگے مبارک*@};-
چراغ جادو
vertical_align_top