شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بياييد با ثبت نام در اتاق دعا همه در اتاق جمع بشيم و گروهي تشکيل بدهيم بنام گروه دعا و با دعا کردن به همديگه انرژي مثبت ساطع کنيم و چشم زخم هاي دوستانه و دشمنانه را خنثي کنيم

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

شکيبا!

+ خدايا شربت خنکي پر از عاطفه قلبي فراخ به پهناي درياها لبخندي به شيريني عسل و سکوتي نجيب به من عنايت کن تا اسودگي را تجربه کنم و در اغوش ارامش به خوابي عميق فرو روم خدايا مرا در گوشه اي از رضايتت پناه ده و بر من رحم اور که غريب و بي پناهم اممممممين
آمين...
mp3 player شوکر
vertical_align_top