شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بياييد با ثبت نام در اتاق دعا همه در اتاق جمع بشيم و گروهي تشکيل بدهيم بنام گروه دعا و با دعا کردن به همديگه انرژي مثبت ساطع کنيم و چشم زخم هاي دوستانه و دشمنانه را خنثي کنيم

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

اميد...

+ اللهم الرزقني شفاعه الحسين يوم الورود
الهي آمين! چقدر اين دعا دلنشينه. مي دانم که مي داني تکرار لحظه به لحظه اون به آدم آرامش مي ده.
اميد...
تکرار لحظه به لحظه اون به آدم آرامش مي ده. - مريم ارشدي
❀حرف دل
اللهم الرزقني شفاعه الحسين يوم الورود...
mp3 player شوکر
vertical_align_top