شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بياييد با ثبت نام در اتاق دعا همه در اتاق جمع بشيم و گروهي تشکيل بدهيم بنام گروه دعا و با دعا کردن به همديگه انرژي مثبت ساطع کنيم و چشم زخم هاي دوستانه و دشمنانه را خنثي کنيم

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ خدايا، مرا به انضباطي دروني متعهد كن، تا بفهمم و بدانم كه هر كاري كه دوست دارم و از آن لذت مي برم را مجاز نيستم كه انجام دهم
الهي آمين ! هم اتاقي عزيز انرژي مثبت شما را دريافت کردم و برايتان اجابت دعا از خده خواستم سربلند باشي
ساعت ویکتوریا
vertical_align_top