شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
2-دورهمي
چشم
+ [وبلاگ] مقدمه
*ليلا*
93/7/16
2-دورهمي
حتمان چون تازه اين وبلاگ راساخته ام کمي طول مي کشد بازهم به وب من سر بزنيد
2-دورهمي
چشم
2-دورهمي
سلام عليک!
2-دورهمي
به چي هي ميگي چشم؟
+ [وبلاگ] دانلودصوت. . .
2-دورهمي
چشم
+ [وبلاگ] داستان. . .
2-دورهمي
هر روز کمي از آرا مي نويسم
2-دورهمي
حتما
+ [وبلاگ] مقدمه
2-دورهمي
حتما
mp3 player شوکر
2-دورهمي
رتبه 0
0 برگزیده
60 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-دورهمي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top