شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
+ آنگاه که تقدير نيست و از تدبير نيز کاري ساخته نيست خواستن اگر با تمام وجود با بسيج همه اندامها و نيروهاي روح و با قدرتي که در صميميت است تجلي کند اگر هم هستيمان را يک خواستن کنيم يک خواستن مطلق شويم و اگر با هجوم و حمله هاي صادقانه و سرشار از اميد و يقين و ايمان بخواهيم پاسخ خويش را خواهيم گرفت
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
عشق و خدا
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عشق و خدا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top