شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی

مانوک

پول! پول که باشه هم شانس داري هم ميتوني عشق رو بخري@

مانوک

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
*آذرخش*
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مانوک

+ [وبلاگ] سلام - http://m3h.ParsiBlog.com/Posts/292/%d3%e1%c7%e3/
مانوک
90/10/21
مانوک
سلام بر حسين (ع)

مانوک

+ خداي عزيز! هيچ فکر نمي‌کردم نارنجي و بنفش به هم بيان. تا وقتي که غروب خورشيدي رو که روز سه‌شنبه ساخته بودي، ديدم، معرکه بود.

مانوک

+ آخرعاقبت مير ماسون در حصر خانگي
مير ماسون....جالبه....

مانوک

+ بوسه بر آب
عطا
90/4/20
*خرسند*
زيباست

مانوک

+ [وبلاگ] عاقبت کارتون هايي که مي شناختيم چه شد؟ - http://m3h.ParsiBlog.com/Posts/264/%da%c7%de%c8%ca+%98%c7%d1%ca%e6%e4+%e5%c7%ed%ed+%98%e5+%e3%ed+%d4%e4%c7%ce%ca%ed%e3+%8d%e5+%d4%cf%bf/
*خرسند*
تكراريه.. شايدم عنوانت رو اشتباه گذاشتي..

مانوک

+ [وبلاگ] بايد ببينيد !!! - http://m3h.ParsiBlog.com/Posts/265/%c8%c7%ed%cf+%c8%c8%ed%e4%ed%cf+!!!/
*خرسند*
تكراريه

مانوک

+ [وبلاگ] بردونه سانسور آخر هفته جوونهاي انگليسي - http://m3h.ParsiBlog.com/Posts/263/%c8%d1%cf%e6%e4%e5+%d3%c7%e4%d3%e6%d1+%c2%ce%d1+%e5%dd%ca%e5+%cc%e6%e6%e4%e5%c7%ed+%c7%e4%90%e1%ed%d3%ed/
*خرسند*
غلط تايپيت رو توي عنوان اصلاح كن.. قربون اسلام برم..

مانوک

+ [وبلاگ] بايد ببينيد!!!! - http://m3h.ParsiBlog.com/Posts/264/%c8%c7%ed%cf+%c8%c8%ed%e4%ed%cf!!!!/
*خرسند*
اينم علامت عشق مادران نسبت به فرزنداشونه...

مانوک

+ [وبلاگ] مجرديم عالمي داره - http://m3h.ParsiBlog.com/Posts/265/%e3%cc%d1%cf%ed%e3+%da%c7%e1%e3%ed+%cf%c7%d1%e5/
*خرسند*
سعي كن فيدي كه ميزني به دوستانمون، خانما، بر نخوره!!!

مانوک

+ نامردي در حد

مانوک

+ امام خميني(ره): در تمام دنيا در بين رئيس جمهورها و سلاطين و امثال اينها، يک نفر را مثل آقاي خامنه اي پيدا کنيد که متعهد به اسلام باشد، پيدا نمي کنيد آقاي خامنه اي يک نعمتي است که خدا به ما داده است.(صحيفه نور)
zohoor-e-monji
به قدري اين جمله به موقع بود که نمي دونم چي بگم......

مانوک

+ تولدت مبارک دوست خوبم
ممنون

مانوک

+ سلام بر شما
ساعت ویکتوریا
مانوک
0 امتیاز
0 برگزیده
162 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مانوک عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top