شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*تاسيس: خردادماه 1390*

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ *پژوهشگران تاکيد مي‌کنند که خنده مانند دارويي براي تمام نقاط بدن عمل مي‌کند. اگر امروز خنديده‌ايد بدانيد که کار خوبي انجام داده‌ايد، چون اکثر مردم زندگي را زيادي جدي مي‌گيرند، اما کساني که مي‌خندند سالم‌تر هستند، چون خنديدن کمک مي‌کند از استرس رهايي يابيد. خنديدن گردش خون را در ماهيچه‌ها بهبود مي‌بخشد.*
* به علاوه خنده سيستم دفاعي بدن را تقويت مي‌کند و از بدن در برابر سرطان و بيماري‌هاي قلبي محفاظت مي‌نمايد.*
ساعت دماسنج
گروه دارالشفاء پارسي بلاگ ( مشاوره پزشکي )
vertical_align_top