بخش های مرتبط
پيام‌هاي ارسالي
ساعت ویکتوریا
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
2-مصطفي
ممنون
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
بي زحمت نشاني منبع آن را هم ذکر فرماييد تا بحث حق نشر و ... حفظ شود
*با اجازه حاج آقا سيد من خودم نشاني مطلب را ذکر مي کنم « http://www.alrezvan.blogfa.com/post/58 »*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
بله اشخاص وختي داغن ت يا تا وختي سمت دارن.. حرفاي خوب زياد ميزنن :)
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*http://mohamade250.parsiblog.com/Feeds/6877266/ دعا براي دوست پيام رسانيتون :(((*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چه جالب.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
اعلي الله مقامه عند الشهداء والصلحا
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
نخير، بندگي واقعي و مسلماني واقعي را درس داد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سكوت خيس
: ( خداوند روحشون رو قرين رحمت کنه
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
خدا سه چيز را در سه چيز ديگر پوشانده: اول: خشنودي اش را در طاعتش قرار داده، پس هيچ طاعتي را كم مشمار، شايد رضايت خدا در آن طاعت باشد. دوم: خشمش را در معصيت پوشانده، پس معصيتي را ناچيز مشمار، شايد خشم او در آن معصيت باشد. سوم: اوليائش را در مردمان پنهان كرده، پس كسي را تحقير مكن! شايد همو ولي خدا باشد. امام باقر عليه السلام
چراغ جادو