شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
بي زحمت نشاني منبع آن را هم ذکر فرماييد تا بحث حق نشر و ... حفظ شود
*با اجازه حاج آقا سيد من خودم نشاني مطلب را ذکر مي کنم « http://www.alrezvan.blogfa.com/post/58 »*
خدا سه چيز را در سه چيز ديگر پوشانده: اول: خشنودي اش را در طاعتش قرار داده، پس هيچ طاعتي را كم مشمار، شايد رضايت خدا در آن طاعت باشد. دوم: خشمش را در معصيت پوشانده، پس معصيتي را ناچيز مشمار، شايد خشم او در آن معصيت باشد. سوم: اوليائش را در مردمان پنهان كرده، پس كسي را تحقير مكن! شايد همو ولي خدا باشد. امام باقر عليه السلام
ساعت ویکتوریا
کوهستان ديار عالمان
0 امتیاز
0 برگزیده
316 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کوهستان ديار عالمان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top