شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [پيامک] روزهاي آخر ماه شعبان... مرحوم آيت اله مجتهدي(ره)نقل کردند که پيامبراکرم(ص) فرموده اند: اين دعا را در باقي مانده از ماه شعبان زياد بگوييد: "اللهم ان لم تکن قدغفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفرلنا فيما بقي منه" خدايا اگر در آنچه از ماه شعبان گذشت،ما را نيامرزيدي،‌در مابقي اين ماه ما مورد مغفرت خودت قرار بده. زمزمه هاي رمضان در راه است...
جزتو
96/10/14
هما بانو
"اللهم ان لم تکن قدغفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفرلنا فيما بقي منه"
"اللهم ان لم تکن قدغفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفرلنا فيما بقي منه" - هما .س
"اللهم ان لم تکن قدغفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفرلنا فيما بقي منه"
"اللهم ان لم تکن قدغفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفرلنا فيما بقي منه"
توحيدي
"اللهم ان لم تکن قدغفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفرلنا فيما بقي منه"
"اللهم ان لم تکن قدغفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفرلنا فيما بقي منه"
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top