شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اگر احساس ميکني غم در دلت لانه کرده است ، اگر اميد خود را از دست داده اي يا حتي اگر بدنبال محلي براي بيان احساس و عقيده هستي به ما بپيوند ..... مشتاقانه و صميمانه آماده شنيدن نقطه نظرات تو هستيم

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

سباطيون

+ سلام دلم بد جوري گرفته نمي دونم چرا اما خيلي دپرسم
چه اتاق چرت و سوت و کوريه اينجا خو يکي يه چيزي بگه
mp3 player شوکر
گروه سنگ صبور عاشقان دلشکسته
vertical_align_top