شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

ع م ا

+ ...براساس روايات نقل شده يکي از نشانه هاي ظهور حضرتش مصادف بودن شب قدربا روز جمعه در همان سال ظهوراست. مثل فرداشب(شب23) که فردايش جمعه است. وچه خوب است دراين شب ها نيت وعمل خود راوقف وارث اول مظلوم عالم كنيم. شايد اين جمعه بيايد شايد...
درب کنسرو بازکن برقی
ع م ا
رتبه 0
0 برگزیده
16 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ع م ا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top