شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*خاطره*

+ مــــــرا از سرماي زمستان اين حوالي نترســـــــــان . . حبس کــــرده ام "من" را درون ســ ـ ـينه اي که گرمايِ يـــادِ تو بــــــهاري اش مي کند ! -خودنوشت-
وااااااي چقدر قشنگ بود =)@};-
*خاطره*
{a h=mamanenini}سايه سادات {/a} قشنگ حضور پر مهر شماست خواهرم :-) متشکرم عزيزم =) @};-
ساعت ویکتوریا
*خاطره*
69 امتیاز
22 برگزیده
34 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top