شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

*خاطره*

+ مــــــرا از سرماي زمستان اين حوالي نترســـــــــان . . حبس کــــرده ام "من" را درون ســ ـ ـينه اي که گرمايِ يـــادِ تو بــــــهاري اش مي کند ! -خودنوشت-
وااااااي چقدر قشنگ بود =)@};-
*خاطره*
{a h=mamanenini}سايه سادات {/a} قشنگ حضور پر مهر شماست خواهرم :-) متشکرم عزيزم =) @};-
چراغ جادو
*خاطره*
72 امتیاز
21 برگزیده
36 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top