شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*خاطره*

+ بهار رسيد ! . . باغچه پيراهن سبز که بر تن کرد -خودنوشت-
چه قشنگ =) چه عکسي به به
*خاطره*
قشنگي در نگاه شماست عزيزم =) متشکرم خواهر :-) @};-
درب کنسرو بازکن برقی
*خاطره*
69 امتیاز
22 برگزیده
36 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top