شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج

2-غمکده

+ گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را/ تا زود تر از واژه بگويم گله هارا/ پرنقش تر از فرش دلم بافته اي نيست / از بس زده بر هم گره اين فاصله ها را/ يک بار تو هم عشق من، از عقل مينديش / بگدار که دل حل کند اين مسأله ها را

2-غمکده

+ سلام عيد همگي مبارک (عيد است ولي اين دل من غمگين است)
سلام..ولي من با اجازه ديگه برم..خدا حافظ[email protected]};-
سلام و علييييييييييکککککککککک
همه 5 نظر
@};-

2-غمکده

+ هواي خانه چه دلگيرميشودگاهي از اين زمانه دلم سيرميشودگاهي عقاب تيز پردشت هاي استغنا اسير پنجه تقديرميشود گاهي نگاه مردم بيگانه در دل غربت به چشم خسته من تير ميشود گاهي مبر ز موي سفيدم گمان به عمر دراز جوان ز حادثه اي پير ميشود گاهي بگو اگر چه به جايي نمي‌رسد فرياد کلام حـق دمِ شمشيـر ميشود گـاهــي بگير دست مرا آشناي درد بگير مگو چنين وچنان دير ميشود گاهي
2-غمکده
بچه ها کسي هست؟

2-غمکده

+ بنازم به ناز کسي که ننازد به ناز خويش مارا به ناز ناز فروشـان نيـاز نـيـسـت
mp3 player شوکر
2-غمکده
رتبه 0
0 برگزیده
70 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top